Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 24a/2019 z dnia 15 marca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta w Jaśle
29.03.2019 więcej
Zarządzenie Nr 32/2019 z dnia 28.03.2019 r.
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej do spraw opiniowania
wniosków osób ubiegających się o wynajem lokali mieszkalnych
z mieszkaniowego zasobu Miasta Jasła.
28.03.2019 więcej
Zarządzenie Nr 31/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
28.03.2019 więcej
Zarządzenie Nr 30/2019 z dnia 22 marca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Jaśle
22.03.2019 więcej
Zarządzenie nr 29/2019 z dnia 20.03.2019 r.
w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne
stanowisko urzędnicze Referenta ds. funduszy zewnętrznych w
Wydziale Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta w Jaśle
21.03.2019 więcej
Zarządzenie Nr 28/2019 z dnia 20.03.2019 r.
w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne
stanowisko urzędnicze Referenta ds. promocji w Wydziale
Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta w Jaśle
21.03.2019 więcej
Zarządzenie Nr 27/2019 z dnia 20.03.2019 r.
w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne
stanowisko urzędnicze Referenta ds. kancelarii ogólnej urzędu
w Wydziale Organizacyjnym i Kadr w Urzędzie Miasta w Jaśle
21.03.2019 więcej
Zarządzenie Nr 26/2019 z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie wysokości pogotowia kasowego w kasie Urzędu Miasta w
Jaśle
21.03.2019 więcej
Zarządzenie Nr 25/2019 z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej.
21.03.2019 więcej
Zarządzenie Nr 24/2019 z dnia 15 marca 2019 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
21.03.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się